Календар догађаја - 12月 2014.


Датум, место
Назив, опис, тип
Организатор
03. 12月
BELGRADE
INTERNATIONAL SPORT ECONOMICS FAIR

 
Danas Conference Center (0)11/7111 245

www.sajam.co.rs
04 - 28. 12月
NOVI SAD
Euro In - European and Independent Film Festival

 
Novi Sad Cultural Centre +381 21 528 972
05. 12月 - 15. 1月
SUBOTICA
Winter Fest

 
JKP Subotičke pijace (0)24/ 555 013
05 - 07. 12月
KRAGUJEVAC
AUTOMOBILE SHOW

 
Sumadija Fair (0)34/ 503 500

www.sumadijasajam.rs
07. 12月
Belgrade
Christmas Baazar

 
Belgrade Fair +381 11 2655 555

www.sajam.co.rs
09 - 13. 12月
Belgrade
ALTERNATIVE FILM&VIDEO FESTIVAL

 
Academic Film Center +381 11 2691 442

www.alternativefilmvideo.org
The Alternative film/video is a festival of International alternative film and video. The aim of the festival is to document and define in theory trends, to point out values and new creative possibilities in the fields of alternative film and video. All authors of alternative film and video have the right to participate. The founder and the organizer of the festival is the Academic Film Center, a part of the “Student’s city” Cultural Center.
13 - 14. 12月
Belgrade
BELGRADE WINE SALON

 
In Vino +381 11 614 7669

www.invino.rs
20 - 30. 12月
Belgrade
International New Year's Fair

 
Belgrade Fair +381 11 26 55 302

www.sajam.co.rs
26 - 28. 12月
KRAGUJEVAC
NEW YEAR’S FAIR

 
Sumadija Fair (0)34/ 503 500

www.sumadijasajam.rsPlace:

Date:
narodnoизворно народно стваралаштво
kulturaпозоришна, литерарна, музичка, филмска представа / културни фестивал / уметничка колонија
gastroгастрономска приредба
kongresконгрес / саветовање
sajamсајам / изложба / берза
sportспортско-рекреативна приредба
privrednaпривредна / промотивна манифестација
praznikпразник / јубилеј