Царински прописи

Привремени унос и износ предмета

Домаћи и страни држављани који долазе на привремени боравак у Србију могу привремено да унесу предмете који су им потребни за време тог боравка. Предмети се уписују у образац бр. 7 – „Списак ствари које путник привремено уноси“. Списак оверава цариник, а у путну исправу путника се уписује ознака ПУР (привремено унео робу). Привремено унета роба мора се вратити у иностранство приликом првог изласка из земље и тада се поништава ознака ПУР.

Домаћи и страни држављани с пребивалиштем у нашој земљи могу при одласку у иностранство, поред предмета личног пртљага, привремено да изнесу предмете који су им потребни за време боравка у иностранству. Ови предмети пријављују се царинику писмено, попуњавањем обрасца бр. 5 – „Списак ствари које путник привремено износи“.

Унос и износ динара и страног новца

Слободно је уношење у Србију ефективног страног новца, платних картица и чекова који гласе на страну валуту. Слободно је изношење из земље платних картица и хартија од вредности које су стечене у складу са прописима.

Страни држављани и домаћи држављани који живе и раде у иностранству могу унети неограничену суму девиза, а могу изнети суму до 10.000 EUR. Износ девиза који уносе пријављују царинику ради добијања потврде на основу које их могу вратити приликом првог изласка из земље. Могу изнети девизе које су подигли са свог девизног рачуна у Србији, уз потврду банке. Динаре могу уносити и износити до износа у противвредности 10.000 EUR, а већа сума може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке. Уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови, сума не може бити већа од 10.000 EUR. Страни држављани који живе и раде у Србији дуже од једне године могу изнети до 10.000 EUR или путничке чекове до те суме.

Домаћи држављани који живе и раде у земљи
могу унети неограничену суму девиза, а могу изнети суму до 10.000 EUR или путничке чекове до тог износа. Динари се могу изнети и унети до износа динарске противвредности 10.000 EUR. Већа сума од 10.000 ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке. Уколико се истовремено износе девизе, динари и путнички чекови сума не може бити већа од 10.000 EUR.

Лични пртљаг

Лични пртљаг домаћих и страних путника је ослобођен плаћања царине, без обзира на то да ли га путник носи собом или га је дао на превоз возару, као и то да ли долази истим превозним средствима као и путник или другим превозним средством.

Обим личног пртљага процењује се у сваком конкретном случају, зависно од годишњег доба, занимања путника, сврхе, трајања путовања и слично. Према опште усвојеној цраинској пракси, лични пртљаг су предмети одевања, личне хигијене, исхране, разна техничка роба, спортски реквизити који су потребни за то путовање, лек и слично.

Као предмет личног пртљага у Србију може да се унесе: 1 парфем, 1 тоалетна вода, 1 литар жестоког алкохолног пића, дуванске прерађевине у количини од 200 цигарета или 50 цигара или 250 gr дувана или укупно 250 gr од свих ових производа, као и лекови у количини за потребну терапију (за лек није потребно подносити лекарски рецепт).

Домаћи путници, поред предмета личног пртљага, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете које уносе из иностранства, ако нису намењени препродаји, до укупне вредности од 100 EUR у динарској противвредности. Физичка лица не могу увозити предмете намењене препродаји, тј. робу трговачког карактера.

Поштанске пошиљке

Српски и страни држављани ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете које приме од физичких лица из иностранства у поштанским пошиљкама до укупне вредности од 20 EUR, у динарској противвредности. Вредност предмета примљених из иностранства повећава се за износ стварно плаћених трошкова превоза, односно поштарине.

Забране и ограничења

Физичка лица не могу увозити и извозити робу трговачког карактера, оружје и муницију.

Предмети уметничке и културне вредности могу се износити из Србије само уз дозволу Министарства културе.

Ловачко оружје и муниција (у одговарајућој количини) могу се привремено унети у Србију само када се долази у организовани лов у организацији овлашћених организација. Уловљена дивљач и ловачки трофеји могу се изнети из Србије само ако је за ту робу издата пропратница (за дивљач), односно трофејни лист (за трофеј).

Приликом увоза животиња потребно је доставити доказ о здравственој исправности животиње и на граничном прелазу прибавити документ од надлежне граничне инспекцијске службе.

Инфо

Министарство финансија – Управа царина
Бул. Зорана Ђинђића 155, 11070 Нови Београд
тел. ++381 (0)11 2015-800
www.carina.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Немањина 22–26, 11000 Београд
тел. ++381 (0)11 260-7960
www.minpolj.gov.rs
– Гранична ветеринарска инспекција, тел. 2602-774
– Гранична фитосанитарна инспекција, тел. 2120-462

Пријава затвори

Пријавите се на сајт да бисте добили приступ свим корисничким сервисима.

Региструјте се

Уколико још увек немате ваш кориснички налог, региструјте се кликом на дугме Регистрација.

Заборављена лозинка затвори

Ако сте којим случајем заборавили вашу лозинку, не брините. Упишите емаил адресу коју сте користили приликом регистрације или корисничко име и послаћемо вам линк за ресет лозинке.

Региструјте се

Уколико још увек немате ваш кориснички налог, региструјте се кликом на дугме Регистрација.

Регистрација затвори

Уколико немате креиран ваш кориснички налог, направите га већ данас да бисте добили пун приступ свим корисничким сервисима на сајту.

Пријавите се

Већ имате креиран ваш кориснички налог? Пријавите се одмах!