Konkurs za izbor suvenira Rume

24. Novembar 2011

Na osnovu odluke Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Ruma, donete 09.11.2011. godine, Turistička organizacija opštine Ruma raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće na:

K O N K U R...

Na osnovu odluke Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Ruma, donete 09.11.2011. godine, Turistička organizacija opštine Ruma raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće na:

K O N K U R S U

ZA IZBOR SUVENIRA  GRADA RUME

I PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa predstavljaju turistički suveniri grada Rume, rađeni po principu ekoloških standarda.

Suveniri mogu biti: urbani suveniri (rokovnici, privesci, okviri za fotografije, majice, podloga za kompjuterskog miša, ...), tradicionalni suveniri (slike i predmeti od slame, ukrasni predmeti i kolekcionarske lutke od kukuruzovine, beli vez i tkani predmeti, liciterska srca,...), umetnički suveniri (upotrebni  i ukrasni predmeti od keramike kao što su šolje, činije, flaše, ukrasne vaze...).

Ovi su samo informativni primeri suvenira, koji nisu obavezujućeg karaktera.

II USLOVI KONKURSA

  1. Pravo učešća na Konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i sva fizička lica, državljani Republike Srbije (osim članova komisije za izbor suvenira), koja ispune uslove navedene u ovom Konkursu.
  2. Svoje radove (idejno rešenje i uzorak suvenira) učesnici Konkursa mogu dostaviti lično svakog radog dana u periodu od 8:00 do 14:00 sati, ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu: Ruma, Glavna 172, s tim da pošiljka sadrži uzorak suvenira i idejno rešenje, sa naznakom „Konkurs za suvenir“.

U istoj pošiljci se mora obavezno nalaziti i poseban zatvoren manji koverat na kojem treba da piše „AUTOR“ i koji treba da sadrži podatke o autoru ( ime i prezime, zanimanje, adresa stanovanja, kontakt telefon ili e-mail adresa, svojeručni potpis autora).

Učesnik dostavlja i posebnu izjavu da je rad njegovo autorsko delo, te da u slučaju da isto bude izabrano kao suvenir, autorska prava na isto, odnosno pravo na komercijalno iskorišćavanje istog, ustupa gradu Ruma.

  1. Svaki učesnik može konkurisati sa više radova. U tom slučaju, svaki rad se dostavlja kao posebna pošiljka  na način utvrđen u tački II- 2 ovog Konkursa.
  2. Učesnici Konkursa treba da dostave i tekstualni opis suvenira: dimenzije, boje, kvalitet materijala sa osvrtom na vrstu materijala (keramika, drvo, staklo, kamen, metal, tekstil,...), koji bi bio najpogodniji za izradu suvenira i koji je ekološki prihvatljiv.

III ZAHTEVI KOJE SUVENIRI TREBA DA ISPUNJAVAJU

Turistički suveniri grada Rume treba da predstavljaju proizvod prilagođen masovnoj proizvodnji, namenjen turističkoj promociji grada Rume. Predmetni suvenir treba da bude lako prepoznatljiv, da predstavlja odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine grada Rume. Suvenir može imati i upotrebnu vrednost, odnosno da u granicama dobrog ukusa budestilizovan kao predmet sa određenom upotrebnom vrednošću.

IV NAGRADE

Na Konkursu će biti dodeljene tri  nagrade u vrednosti:

prva nagrada:  15.000,oo dinara

druga nagrada:  10.000,oo dinara

treća nagrada: 5.000,oo dinara

V ROK ZA KONKURISANJE I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU

  1. Radovi po ovom Konkursu, donose se putem preporučene poštanske pošiljke ili lično, najkasnije do  20.01.2012. godine, na navedenu adresu, na način i pod uslovima utvrđenim u tački II-2 ovog konkursa.
  2. Odluku o izboru turističkih suvenira, komisija za izbor suvenira doneće najkasnije u roku od 15  dana od isteka roka za podnošenje radova.
  3. Učesnici Konkursa čiji radovi budu izabrani za turistički suvenir biće obavešteni o rezultatima po ovom Konkursu, a takođe i javnost, putem sredstava javnog informisanja. Autori čiji radovi ne budu izabrani dužni su da u roku od 8 dana od konačnih rezultata Konkursa, lično preuzmu svoje uzorke i idejna rešenja koja su dostavili.
  4. Za sva eventualna pitanja ili pojašnjenja u vezi Konkursa, zainteresovani se mogu obratiti Turističkoj organizaciji opštine Ruma putem elektronske pošte, na adresu ruma.too@gmail.com, sa naznakom „Konkurs za suvenire“. Tekst Konkursa biće objavljen na internet stranicama Turističke organizacije opštine Ruma: www.rumatourism.com i sajtu Opštine Ruma: www.ruma.rs i u štampanim medijima.

VI  KOMISIJA ZA IZBOR SUVENIRA

Postupak izbora turističkih suvenira obavlja Komisija za izbor turističkih    suvenira, sastavljena od stručnih lica iz oblasti umetnosti, dizajna, turizma, etnologije, menadžmenta i lokalne samouprave.

Pri izboru turističkih suvenira članovi Komisije će uzeti u obzir i rezultate glasanja građana koji budu posećivali internet prezentaciju Turističke organizacije opštine  Ruma.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE RUMA

v.d. direktora Milena Kojić

Prijava zatvori

Prijavite se na sajt da biste dobili pristup svim korisničkim servisima.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Zaboravljena lozinka zatvori

Ako ste kojim slučajem zaboravili vašu lozinku, ne brinite. Upišite email adresu koju ste koristili prilikom registracije ili korisničko ime i poslaćemo vam link za reset lozinke.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Registracija zatvori

Ukoliko nemate kreiran vaš korisnički nalog, napravite ga već danas da biste dobili pun pristup svim korisničkim servisima na sajtu.

Prijavite se

Već imate kreiran vaš korisnički nalog? Prijavite se odmah!